Nuostatai

Suvalkijos  Pusmaratonio 2018m.

 

NUOSTATAI

  1. BENDROJI DALIS

Lietuvos bėgimo mėgėjų asocijacija, bėgimo mėgėjų klubas “Greičio blyksnis” 2018m. liepos 21d.  rengia IV-ąjį „Suvalkijos pusmaratonį“ Marijampolėje.

2. NUOTOLIAI

Suvalkijos pusmaratonio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės

Varžytis šešiose rungtyse: (Trasa NESERTIFIKUOTA).

~ „Eglės sanatorija“ Pusės maratono distancijoja – 21.098km;

~ “HC Betonas” bėgimas – 10km;

~ „Mėgėjų“ bėgimas – 5km;

~ „Fun run“ bėgimas – 5km;

~ „Mercury Hotels“ Studentų moksleivių“bėgimas – 3km;

~ „H2AUTO Žmonų merginų nešimas – 200m;

ARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

a) 21,098km “Suvalkijos pusmaratonio”startas – 2018m. liepos 21d.,10.00val.Basanavičiaus aikštėje.

b) 10km startas – 2018m. liepos 21 d., 10.00 val., J.Basanavičiaus aikštėje.

c) 5km Mėgėjų begimo startas –2018 m. liepos 21d., 13.00 val., J.Basanavičiaus aikštėje.

d) 5km Fun Run bėgimo startas – 2018 m. liepos 21d.,  13.00 val., J.Basanavičiaus aikštėje.

e) 3km Studetų moksleivių bėgimo startas  – 2018 m. liepos 21d., 13.50val.  J.Basanavičiaus aikštėje.

f) 200m Žmonų merginų nešimo stratas – 2018 liepos 21d., 14.15 val., J.Basanavičiaus aikštėje.

g) Rungčių apdovanojimai liepos 21d., 14.50val., J. Basanavičiaus aikštėje.

h) Startas/Finišas – J. Basanavičiaus aikštėje.

 

 

4. DALYVIAI

a) Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę ir pasitikrinę sveikatą bei patvirtinę savo parašu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti pusmaratoni organizatoriams jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.

b) Kiekvienas pusmaratonio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

c) Pusės maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys, gimę ne vėliau kaip 1998 metais.

d) Už nepilnamečius atsako jųtėvai, globėjai arba treneris.

e) Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/ arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų,globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

f)Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina,kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks taip patvirtinančią sveikatosbūklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

g) Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tikdalyviui.

5. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

a) Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama.Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokoląneįtraukiami.

b) Jeigu užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 eur.Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.Uždalyvio informacijos registracijos sąraše taisymą turi būti primokamas 5 eurų mokestis.

c) Distanciją pakeisti galima iki 2018 m. birželio 30d. 24 val.

d) Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį.Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

e) Dalyviams bei juos  palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transport priemones, pvz.:dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

f) Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

g) Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

h) Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti dalyvio numerį  ant marškinėlių ir čipa ant bato. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą,ar cipa laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

i) Elektroninės  mikroschemos vienkartinėsar cipai, po renginio jie lieka dalyviui arba atiduodami registracijoje.

j) Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

k) Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

6. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

  1. Pusmaratonio trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami, vanduo, vaisiai. Maitinimo ir gaivinimo punktai bus įrengti kas 2km (vidutiniškai).

 7. APDOVANOJIMAI

8. Pusės maratono vyrai ir moterys

9. 21,098km Pusės maratono rungties apdovanojimai:


a)
1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami 2018 m. Suvalkijos pusmaratonyje taurėmis,diplomais ir rėmėjų dovanomis.
b) Dalyviams pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanosime atminimo medalius.

10. 10km apdovanojimai:
a. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami 2018 m. Suvalkijos pusmaratonyje pusės maratono taurėmis,diplomais ir rėmėjų dovanomis.

 

b). Dalyviams pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanosime atminimo medalius.

11. Mėgėjų 5km  bėgimo rungties apdovanojimai:

a. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami 2018 m. Suvalkijos pusmaratonyje .bėgimo taurėmis,diplomais, ir rėmėjų dovanomis.

b). Dalyviams pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanosime atminimo medaliu

12. 3km Studentų moksleivių bėgimo rungties apdovanojimai: 

 

a.1-3vietas  bus apdovanojami 2018m. Suvalkijos pusmaratonyje Studentų moksleivių bėgimo taurėmis, diplomais, rėmėjų  dovanomis, atminimo medaliais.

13. 200m Žmonų merginų nešimo rungties apdovanojimai:

a. 1-3vietas užėmę poros bus apdovanojamos. Suvalkijos pusmaratonyje žmonų merginų nešimo taurėmis diplomais rėmėjų  dovanomis,atiminimo medaliais.

14. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

14.1 Pusės maratono rungties dalyvims nustatomas šis starto mokestis:
a)užsiregistravusiems 2017m.gruodzio 3d.  –  sausio 31 d. – 10.00EUR
b)užsiregistravusiems 2018m.vasario 1d. – kovo31 d. – 12.00EUR
c) užsiregistravusiems 2018m.balandzio 1 d. – geguže31d. – 15.00EUR
d) užsiregistravusiems 2018m. birželio 1d. – birželio 30d.    – 18.00EU

e.užsiregistravusiems2018m. birželio 30d. – liepos 20d.  – 20EUR

14.2 10km rungties starto mokestis:

a)užsiregistravusiems 2017 m. Nuo gruodžio 3 d.-sausio 31d – 8.00EUR

b) užsiregistravusiems 2018m. vasario1 d. – kovo31 d. – 10.00EUR
c) užsiregistravusiems 2018m.balandzio 1 d. – gegužės 31 d. – 12.00EUR
d) užsiregistravusiems 2018m.. birželio 1d. – birželio 27d. – 14.00EUR

e) užsiregistravusiems 2018m.. birželio 30d. – liepos20d.  – 16EUR

14.3 5km Mėgėju bėgimo rungties starto mokestis:

a) užsiregistravusiems 2017m. gruodžio 3d. – sausio 31d.- 6.00EUR

b)registruojantis 2018m.vasario 1 d. – kovo31 d. – 8.00EUR
c) registruojantis 2018m. balandžio 1d. – gegužės 31d. – 8.00EUR
d) registruojantis 2018m.. birželio 1d. – birželio 30d.  – 10.00EUR

e) registruojantis 2018 m.. birželio 30d. – liepos20d. – 14EUR

14.4 Studentų moksleivių 3km starto mokestis:

a) užsiregistravusiems 2017m gruodžio 3d. – sausio 31 d. – 3.00EUR

b)registruojantis 2018m. vasario 1 d. – kovo 31 d. – 3.00EUR
c)registruojantis 2018m. balandžio 1d. – gegužės 31 d. – 5.00EUR
d)registruojantis 2018m. birželio 1d. – birželio 27d. –5.00EUR

e)registruojantis 2018m. birželio 30d. – liepos 20d. – 8.00EUR

 

14.5 Žmonų merginų nešimo 1km starto mokestis:

a) užsiregistravusiems 2017m. gruodžio 3d. – sausio 31 d. – 2.00EUR

b)registruojantis 2018m. vasario 1 d. – kovo 31 d. – 2.00EUR
c) registruojantis 2018m. balandžio 1d. – gegužės 31 d. 2.00EUR
d) registruojantis 2018m. birželio 1d. – birželio 27d. –2.00EUR

e) registruojantis 2018m. birželio 30d. – liepos 21d. – 2.00EUR

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.Gavus nemokamą registraciją iš įmonės, partnerio ar kitos trečiosios šalies, registracijos mokestis negrąžinamas.

14.6 DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

a) Visi dalyviai gali registruotis internet puslapyje www.suvalkijospusmaratonis.lt Renginio dieną registracija bus vykdoma renginio vietoje.

b) Varžybų dieną J.Basanavičiaus aikštėje organizatorių registracijos palapinėje bus galima nuo 8.30 val. Atsiimti Pusmaratonio ir,,Exter kūrybos namai” 10km bėgimo dalyvių numerius. Nuo 8.00val.iki 11.30 val. Galėsite atsiimti 5km dalyvių numerius.

c)Šeimos bėgimo1km numerius atsimti galėsite nuo 10.30 val.iki 12.00val.

d) Dalyvis įtraukiamas į dalyvių sąrašą ir įtraukiamas į starto protokolą tik teisingai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį. Starto mokesčio dydis nustatomas apmokėjimo dieną.

e)Liepos20d. “IV-ojo Suvalkijos pusmaratonio” registracija 18val. bus išjungta. Galima  liepos 21d. renginio metu registruotis.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.